Baixa diaria

Per menys de 20 € al mes podràs disposar de el pagament de 30 € diaris, 50.000 € d’indemnització per invalidesa per accident o professional i, a més, amb assegurança dental inclosa.

L’assegurança accidents individual de BAIXA DIÀRIA et protegirà en cas de baixa laboral, amb la indemnització diària que tu escullis i en funció del barem de dies de baixa que consta en l’assegurança. És a dir, en cas de patir un accident o malaltia que t’impedeixi realitzar la teva tasca professional temporalment, percebràs una quantitat en funció de la dieta diària contractada (30 €, 45 €, 60 €, etc.). I tot això amb l’avantatge d’una ràpida tramitació i indemnització, sense haver d’esperar a l’alta mèdica. Recomanem cobrir les 24 hores i els 365 dies d’any, ja que un autònom ho és a jornada completa, i sumar a la garantia de baixa diària la d’Invalidesa permanent per accident i invalidesa professional per accident. Es pot contractar 30 € / dia a partir de poc més de 200 € anuals.